2007/Sep/01

แม้สับสนแต่สวยงาม
ทั้งขื่นขมและอมหวาน
แม้สับสนอยู่เหมือนกัน
แต่ฉันยังพอใจ
ร้อนก็ร้อนอยู่เดี๋ยวเดียว
เดี๋ยวก็ซึ้งก็สดใส
ทุกโชคร้ายก็หายไป
รักให้ครบทุกอย่าง

เจอมาร้ายดียังยัง
แต่ใจก็ยังต้องการ
ในทุกๆวัน
โลกหมุนด้วยความรัก

มีอีกหลายต่อหลายคน
เขาอดทนก็เพื่อรัก
รักผลักดันให้รู้จัก
ให้หาหนทางใหม่
ฉันจะล้มตั้งหลายที
ดีที่รักมาฉุดไว้
รักสร้างสรรสิ่งมากมาย
และหลอมละลายทุกหัวใจ

ความรักเปรียบดังเหมือน
เหมือนอากาศ
ที่มาช่วยหล่อเลี้ยง
ให้ทุกชีวิตได้คงอยู่
มีลมหายใจ
โลกจึงยังงดงาม

หากว่ายังมีรัก
ชีวิตยังมีหวังรออยู่
ยังอุ่นหัวใจฃโลกหมุนด้วยความรักComment

Comment:

Tweet