2007/Aug/16

แม่ให้พรฉันว่า...
ขอให้เรียนเก่งๆ ได้เป็นเจ้าคนนายคน
ให้ร่างกายแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าไข้
ให้เป็นคนอดทน เข็มแข็ง

อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้รักษาไว้
อะไรที่ยังทำไม่ได้ ก็ให้ปรับปรุง
แม่รู้ว่นู๋ทำได้::::::::รักแม่จังค่ะ:::::

Comment

Comment:

Tweet