2007/Aug/14บางครั้งก็หาที่มาของความทุข์นั้นไม่ได้
บางครั้งมันก็รู้สึดอึดอัดใจ
แต่บางครั้งมันก็บอกใครไม่ได้
แม้แต่คนที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด
เพราะไม่รู้ว่าจะบอกยังงัยดี
 
แต่ก็ยังหัวเราะร่าได้ทุกๆวันนะ
มีความสุข...แบบทรมาน
Comment

Comment:

Tweet