2007/Jul/24

ย้อนไป มอปลาย....(โห เนิ่นนาน)
ม.สี่ คิดว่ามหาลัยยังอยู่อีกตั้งไกล เอ็นทรานส์ตั้ง ม.หก แน่ะ

ไม่รีบๆชีวิตแบบหนุกหนานมากมาย

ม.ห้า เอ็นทรานส์เริ่มเข้ามาใกล้ๆมากขึ้น มีการแนะแนว แต่ปัญหามันอยู่ที่ฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันอยากเป็นอะไร อยากเรียนอะไร อยากทำอะไร

ม.หก เอาและเอนทรานส์มาระยะประชิดตัว ทำไงดีทำไงดี ตอนนั้นมีคณะที่รู้สึกอยากเข้าอยู่ในหัวมากมาย

ที่อยากเข้าไม่ใช่เพราะชอบ อยากเรียน หรืออะไรเลย
ชอบเพราะคณะมันฟังดูดี น่าเรียน เอาซิ เอากะฉันซิ
อย่างเช่น มนุษย์ศาสตร์ นิเทศน์ศาสตร์ บริหาร โอ้ย...มากมาย
แต่อยู่ๆก็มีมหาัลัยในดวงใจผุดขึ้นมา ปึ้ง!!!!
"เกษตรศาสตร์"


Comment

Comment:

Tweet